Misja, czyli nasze cele i środki


Skupiamy się przede wszystkim na zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa, bo jest ono fundamentem ich wszelkiej innej aktywności.

Stawiamy na stopniową i niewymuszoną adaptację, ściśle współpracując tu z rodzicami, i łagodnie wdrażamy maluchy do przedszkolnych zajęć i obyczajów.

Tworzymy wzbogacające środowisko, które wspiera rozwój dzieci w tym niezwykle ważnym i wrażliwym okresie ich rozwoju, rozbudza ich ciekawość,   kreatywność i wyrabia dobry smak.

Wierzymy, że główną zaletą przebywania w zróżnicowanej wiekowo grupie dzieci i w towarzystwie wrażliwych na potrzeby dzieci dorosłych przewodników jest stopniowe zdobywanie zaufanie do świata, poznawanie swojego w nim miejsca,   oswajanie się z różnorodnością i wzmacnianie wiary w swoje społeczne kompetencje.

Mamy doświadczenie w postępowaniu z dziećmi wrażliwymi (dotykowo,   słuchowo,   emocjonalnie,   społecznie) i tworzymy dla nich optymalne warunki,   aby mogły swoją specyfikę wykorzystać z korzyścią dla siebie i innych.

Unikamy rozbudzania nadmiernej rywalizacji, zachęcamy do kooperacji i rozwoju własnej indywidualności bez potrzeby ciągłego porównywania się z innymi i bez popędzania.

Wzorem Zachodu chcemy mieć rankingi i bez przerwy się ścigać – zauważa prof. Gruszczyk-Kolczyńska. – A rozwojowi dziecka nie sprzyja wyścig. Wielokrotnie widziałam dzieci, które zdawały się marniutkie edukacyjnie, a potem nagle przemieniały się z „poczwarek” w „motyle”. Nie jesteśmy w stanie zgadnąć, kiedy to się stanie. Są dzieci, na które trzeba poczekać, wykazać się cierpliwością i umiejętnie wspomagać w rozwoju. Logika wyścigu takiemu podejściu nie służy.

(cytat za portalem Dzieci są ważne http://dziecisawazne.pl/jak-szkola-niszczy-talent-twojego-dziecka)

Stosujemy metodę częściowego zanurzenia w języku obcym.
Z dziećmi na co dzień przebywa opiekun polski oraz angielski native speaker, którego przyjazna obecność zachęca dzieci do komunikacji w jedyny dostępny dla niego sposób. Wiemy z doświadczenia, że jest to skuteczna, przyjemna i naturalna metoda wczesnego oswajania z językiem obcym.

Wierzymy w naukę przez doświadczanie, a nie akademicki wykład.
Staramy się dostarczyć dzieciom jak najwięcej okazji do samodzielnego odkrywania praw tego świata, nie uprzedzamy wyników eksperymentowania i nie zniechęcamy do próbowania nietypowych rozwiązań.

Nasze mózgi nie zostały przystosowane do zapisywania informacji pochodzących z zewnątrz, ale do ich przetwarzania, wyciągania z nich ogólnych reguł i rozwiązywania z ich pomocą problemów(M Żylińska, Neurodydaktyka)

Ciekawość świata i miłość do zdobywania wiedzy to dziecięcy kapitał, którego staramy się nie zmarnować, a pomnożyć z pożytkiem dla nich samych i świata, który będą współtworzyć.

Z uwagi na powyższe pozwalamy się brudzić i moczyć w trakcie pracy i zabawy (ubranka na zmianę i wodoodporne fartuchy konieczne!).

Dziecko u nas ma być aktywnym podmiotem procesu uczenia się, a nie biernym odbiorcą wiedzy przekazywanej przez autorytet.

Stawiamy na rozumienie przed zapamiętywaniem, doświadczanie przed powtarzaniem.

Wspieramy samodzielność (w codziennych czynnościach, ale też myśleniu i tworzeniu), swobodę ekspresji przy poszanowaniu praw innych, odpowiedzialność za swoje czyny.

Nie stosujemy przymusu, izolacji i poniżenia jako środków „wychowawczych”, służących wyrobieniu posłuszeństwa wobec silniejszego (karne krzesełka, tablice zachowania itp).

Staramy się pielęgnować w dzieciach ich przyrodzoną ciekawość świata i chęć do nauki. U nas nie dowiedzą się, że uczenie się nowych rzeczy może być trudem i mozołem; zapamiętają raczej, że jest przygodą i przyjemnością.

Wspieramy wewnętrzną motywację do poznawania świata i samodoskonalenia się - unikamy oceniania i porównywania jako narzędzi manipulacji. Bowiem:

"Motywacja jest pochodną ciekawości poznawczej. Nie doceniając jednej, niszczymy automatycznie tę drugą"

a

"Od mierzenia jeszcze nikt nie urósł, ale wielu straciło motywację"

(Marzena Żylińska, Neurodydaktyka Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi)

Uczymy nazywania i wyrażania emocji, empatii, pomagamy rozwiązywać konflikty w grupie.

W środku aglomeracji staramy się zapewnić dzieciom możliwie duży kontakt kontakt z przyrodą (miniogródek, własne uprawy) i ruch na świeżym powietrzu.

Pokazujemy, jak w praktyce wygląda opieka na zwierzętami domowymi i jak różne są ich potrzeby.

Kładziemy duży nacisk na prace manualne i zajęcia ruchowe jako najlepiej i naturalnie wspomagające wszechstronny rozwój dziecka.

Wierzymy, że dziecko dla zdrowego i zrównoważonego rozwoju potrzebuje przede wszystkim zdrowego jedzenia, odpowiedniej ilości snu i ruchu - zapewniamy zatem zbilansowane menu, stały dostęp do zdrowej wody, czas na odpoczynek i wyszalenie się.

W zgodzie ze współczesną wiedzą o potrzebach dzieci tworzymy optymalne warunki do pracy i skupienia: wnętrze spokojne, wykończone naturalnymi materiałami, bez nadmiaru rozpraszających ozdób i agresywnych czy tandetnych dekoracji.

Dajemy dzieciom szansę współtworzyć swoje przedszkolne otoczenie, aby czuły się w nim swojsko i bezpiecznie.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawne mają w naszym przedszkolu zapewnione przyjazne warunki oraz wsparcie zespołu specjalistów gwarantujących terapię w każdym z obszarów jej wymagających (terapeuta SI, fizjoterapeuta, neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny i in).