Więcej o immersji językowej


Immersja, czyli „zanurzenie” w języku obcym to metoda nauki najbardziej zbliżona do naturalnego procesu zdobywania kompetencji językowych przez dzieci.
Polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia. Podobnie jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe, może zacząć samodzielnie go używać w kontaktach z osobami, z którymi nie może porozumieć się w języku ojczystym.
Dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że proces nauki trwa cały czas, bo wprowadzane jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Nauka nie przybiera formy lekcji ani wykładu -zupełnie kontrproduktywnych na każdym etapie edukacji językowej, a szczególnie szkodliwym w wieku przedszkolnym - ale jest częścią codziennej aktywności dziecka.
Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem.
Metoda immersji jest uznawana za najskuteczniejszą. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, co jest sytuacją sztuczną i nie pozostawia trwałych śladów pamięciowych. Język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas codziennego przebywania w przedszkolu (przy obiedzie, na spacerze, w czasie gimnastyki itd.).