Więcej o neurodydaktyce


„Z punktu widzenia neurobiologicznego rozwoju mózgu, zabawa jest intensywnym procesem uczenia się, którego nic nie może zastąpić”
„Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie (…)”

(Marzena Żylińska, „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”)


Maria Montessori - włoska lekarka, założycielka pionierskiego przedszkola Casa dei Bambini i autorka spójnej koncepcji pedagogicznej- była wizjonerką. Na początku XX wieku sformułowała tezy dotyczące rozwoju dziecka i optymalnych sposobów pracy z dziećmi i dla dzieci, które w dużym stopniu potwierdza współczesna neurobiologia i oparta na dowodach nowoczesna pedagogika.

W naszym przedszkolu opieramy się na filarach montessoriańskiej pedagogiki oraz czerpiemy ze współczesnej wiedzy o mechanizmach uczenia się i funkcjonowania małych dzieci. Doceniamy też naszą intuicję i doświadczenie jako rodziców dzieci o bardzo różnych temperamentach.

Ważny fundament merytoryczny to dla nas współczesna wiedza na temat funkcjonowania mózgu i mechanizmów uczenia się, zbiorczo przedstawiona z punktu widzenia jej znaczenia dla pedagogiki przez Marzenę Żylińską w „Neurodydaktyce”.

Główne założenia neurodydaktyki:

  • Nauka musi być dobrowolna – inaczej jest niemożliwa lub co najwyżej pozorna (zakuć-zdać-zapomnieć). Dziecko jest naturalnie ciekawe świata i zazwyczaj wystarczy mu nie przeszkadzać, aby chętnie poznawało nowe rzeczy.
  • Oceny i rankingi zabijają tę naturalną motywację ludzkiego mózgu do rozwoju, nie ma potrzeby ‚przekupywania’ dziecka, aby chłonęło wiedzę, która je pasjonuje (a zazwyczaj pasjonują je i owady, i literki, i kosmos, i dinozaury).
  • Współpraca lepiej sprzyja rozwojowi niż rywalizacja.
  • Nauka musi być aktywna, czyli zdobywana poprzez działanie, doświadczanie wszystkim zmysłami, a nie bierne wysłuchiwanie wykładów.
  • Nauka powinna odbywać w ruchu, a nie w czasie tkwienia przy stoliku.
  • Nauka powinna angażować emocje – tylko to, co nas porusza i dotyczy jest w stanie zapaść w pamięć na dłużej i włączyć się do naszego systemu wiedzy na stałe.