Program


Jako przedszkole wpisane na listę placówek edukacyjnych MEN realizujemy podstawę programową przewidzianą dla przedszkoli, w tym zapewniamy:
 • profilaktykę logopedyczną
 • rytmikę
 • opiekę psychologa


Traktujemy ją jednak jedynie jako punkt wyjścia do dalszych eksploracji różnych dziedzin wiedzy. Zachęcamy dzieci i służymy im pomocą przy poszerzaniu ich kompetencji w zakresie:

 • życia praktycznego (ubieranie się, jedzenie, nakrywanie do stołu, dbanie o swoje otoczenie itd)
 • sensoryki (wzrok, słuch, dotyk, integracja zmysłowa itd.)
 • myślenia logicznego i matematycznego
 • pisania, czytania, wymyślania i aktywnego słuchania historii
 • języka angielskiego
 • nauk ścisłych
 • geografii
 • historii
 • sztuk pięknych
 • muzyki
 • kultury osobistej

Każde dziecko zachęcane jest do rozwijania różnych obszarów swojej osobowości w swoim własnym tempie i w zgodzie ze swoim temperamentem. Każde zatem w dużym stopniu kroczy indywidualnym tokiem nauczania.

Zajęcia wzbogacające program:

 • Cykliczne warsztaty Akademii Pawła Zawitkowskiego
 • Przedstawienia teatralne na miejscu i w teatrach warszawskich
 • Wycieczki do muzeów i parków warszawskich
 • Zajęcia taneczne
 • Warsztaty artystyczne