Więcej o rodzicielstwie bliskości


Rodzicielstwo bliskości (ang. Attachment Parenting) to termin utworzony przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa, określający filozofię rodzicielską opartą na zasadach teorii przywiązania w psychologii rozwojowej, która mówi, że dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, mającą wpływ na całe jego przyszłe życie.
Należy pamiętać, że nie jest to żadna ‚nowomodna teoria wychowawcza’, ale najstarszy ludzki sposób bycia z potomstwem, praktykowany przez naszych przodków, który umożliwił naszemu gatunkowi przetrwanie i rozwój. Dopóki specyficzne warunki społeczne epoki rewolucji przemysłowej i przejęcie władzy nad relacjami między dziećmi a rodzicami przez tzw ekspertów nie spowodowały utraty wiary we własną zdolność do rozumienia i zaspokajania potrzeb dziecka, nikomu nie przychodziło do głowy, że niemowlę ‚manipuluje’ rodzicami zamiast po prostu komunikować swoje istotne potrzeby (poczucia bezpieczeństwa, bliskości, pokarmu itd).

Filary AP to przede wszystkim:

  • czułe i empatyczne reagowanie na potrzeby dziecka
  • bycie wrażliwym na sygnały dziecka, traktowanie ich poważnie jako sposobów komunikacji i nawiązywania więzi przez dziecko, a nie jako narzędzi ‚manipulacji’ czy ‚wymuszania’
  • dbałość o potrzeby własne rodziców realizowana w sposób, który nie narusza witalnych interesów dziecka na danym etapie rozwoju, ale pozwala rodzicom nie zatracić się w natłoku obowiązków i nie zapomnieć o radościach rodzicielstwa
  • Wystrzeganie się dziecięcych “treserów”

AP uczy, jak wartościować porady, którymi otoczenie zwykło zasypywać młodych rodziców i asertywnie odrzucać te promujące surowy, radykalny i całkowicie sprzeczny z naturą styl rodzicielstwa, który nakazuje trzymania się narzuconych reguł, a nie obserwacji dziecka i reagowania na potrzeby wszystkich członków rodziny. Styl skrótowo zwany “niech się wypłacze” (w stosunku do niemowląt) czy „wszystkie dzieci płaczą w przedszkolu przez pierwsze miesiące’” nie przynosi długotrwałych korzyści, ale wieloletnie, często niepowetowane straty.